Ouders

Op dit gedeelte van de site vindt u meer - praktische - informatie over onze school.
Hier vindt u informatie als u uw zoon of dochter wilt aanmelden als zij-stromer. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we u natuurlijk graag.

Absent melden

 1. Ziekte moet vóór aanvang van de lessen (8.15 uur). 
  U kunt dit doen via uw oudermagister. Dat doet u als volgt: Ga naar de website van het Veurs Lyceum, Klik op Absenties of gebruik de Magister ouderapp op uw telefoon en log in met uw ouderaccount. Ga naar Afwezigheid. Klik op + Melden en geef de ziekmelding door. U kunt hier ook een aanvullende opmerking meegeven. Is er informatie waarvan de school absoluut op de hoogte moet zijn, neem dan tevens contact op met de mentor. 

  Let op: Dit geldt alleen voor ziekmelden, niet voor andere afwezigheidsredenen. Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen. De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie. Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding. Ziekmeldingen kunnen niet door uzelf worden verwijderd (stuur hiervoor ons een mail met naam, klas en dag naar absent@veurslyceum.nl). 

  In deze video instructie  kunt u bekijken hoe ziekmelden in zijn werk gaat: Iedere dag moet de ziekmelding opnieuw gemeld worden. 
 2. Afspraken voor het bezoeken van een arts, orthodontist, etc mag u mailen naar absent@veurslyceum.nl of telefonisch doorgeven op: 070 – 4199100 Wij verzoeken u deze afspraken zoveel mogelijk op een tijdstip buiten de lesuren te maken. 
 3. Als u behoefte heeft aan een gesprek over de persoonlijke omstandigheden en/of resultaten van uw kind, kunt u een afspraak maken met de mentor van uw kind. 
 4. De regeling voor absenties bij (school)examens staat vermeld in het schoolexamenreglement. 
 5. Een leerling die tijdens een lesdag ziek wordt, meldt dit bij de administratie voordat hij/zij naar huis gaat. 
 

Financiële zaken

Schoolkosten
Schoolkosten worden opgesplitst in vijf verschillende onderdelen:

 • De (vrijwillige) ouderbijdrage
 • Veurs + activiteiten
 • Sportklas/Technasium
 • Meerdaagse sport- en/of cultuurreizen 
  • Havo London
  • Gymnasium Rome
  • Mavo Italië
  • Atheneum Italië
 • OV chipkaart (tegoed minimaal € 20,-) die door de ouders wordt aangeschaft en opgeladen
Bijkomende kosten voor de brugklas:
 • Brugklas kennismakingskamp (3 dagen)
 • Alle leerlingen op het Veurs Lyceum beschikken over een eigen Chromebook die aangeschaft of gehuurd wordt bij een externe partij. 

Ouderraad

De ouderraad: Samenwerken en betrokkenheid!
Het Veurs Lyceum is een school die constant in gesprek wil zijn met ouders. Samenwerken en betrokkenheid staan centraal bij de ouderraad van het Veurs Lyceum. Wie wil er tenslotte niet het beste voor zijn kind! Het is een belangrijke periode voor kinderen en maakt voor een groot deel hoe zij de maatschappij tegemoet treden. De ouderraad denkt mee over vraagstukken, wordt om advies gevraagd en is spreekbuis voor alle ouders. Daarnaast is de ouderraad actief binnen verschillende projecten voor de leerlingen.

Maak kennis met de ouderraad.

Klachtenregeling

Een klacht helpt ons om de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie te verbeteren.
Wij kennen twee routes voor klachten:

1. Klachten bij de schoolleiding
Bij klachten betreffende de school waarvoor na overleg met de docent, mentor of teamleider geen oplossing is gevonden, kunnen ouders en leerlingen terecht bij de conrector onderwijs. Mocht dat niet leiden tot een oplossing, dan kan men zich wenden tot de rector.

2. Klachten bij de vertrouwenspersoon
Bij klachten betreffende seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of geweld kunnen ouders en leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon.

N.B. Van anonieme klachten neemt de schoolleiding wel nota, maar deze worden verder niet in behandeling genomen.

Brieven aan ouders

21 apr 2021 | Aanmelding extra ondersteuning niet-examenklassen
24 mrt 2021 | Informatiebulletin 7
  2 mrt 2021 | Informatiebulletin 6  | Beslisboom

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties