Onze school


Ons motto: wij doen het samen. Kijk maar naar ons logo. Alle verbindingspunten vormen samen een stevige stabiele brug. Een brug die leerlingen en docenten met elkaar verbindt en zorgt voor een goede verbintenis tussen nu en later. 
 

  
Wij zijn flex. We werken namelijk met een uniek rooster, het flexrooster. Dat houdt in dat de lesdag uit 3 of 4 lessen van 80 minuten bestaat. Je hebt dus minder vakken op een dag, minder leswisselingen en je kunt je beter concentreren. Naast deze 3 of 4 lessen hebben wij flexuren. De invulling van deze flexuren is aan de leerlingen zelf. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp, ben je op zoek naar extra ondersteuning, zoek je extra uitdaging: deze flexuren geven je alle ruimte. We bieden begeleiding waar nodig, verdieping waar het kan.
 

Wij zijn een Technasium. Het Veurs Lyceum is trots een Technasium te zijn. Het Technasium is een landelijke formule voor betatechnisch onderwijs speciaal voor havo- en vwo-leerlingen.
 

 
Op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Je werkt in teamverband aan een opdracht van een bedrijf.
  

We hebben een Sportklas. De Sportklas is meer dan alleen bewegen. Je leert goed communiceren, samenwerken en organiseren.
 

  
Deze vaardigheden helpen je ook in de klas en later bij je vervolgopleiding.
 
Wij zijn het Veurs Lyceum.

Visie en missie

Het Veurs Lyceum staat voor goed en activerend onderwijs waarin iedereen zich gezien en uitgedaagd voelt en waarin gezamenlijk aan continue ontwikkeling gewerkt wordt.

Onze missie en visie klinken door in deze 5 ambities.

  1. We bieden onze leerlingen uitdagend en doelgericht onderwijs.
  2. Alle leerlingen op het Veurs Lyceum voelen zich uitgedaagd. Ze worden in en buiten de lessen gemotiveerd om te leren en om zich te ontwikkelen.
  3. Het Veurs Lyceum is in de wijde omgeving de toonaangevende school voor leerlingen die bèta-getalenteerd en/of -geïnteresseerd zijn om via die weg hun vaardigheden te ontwikkelen.
  4. Leerlingen op het Veurs Lyceum voelen zich gezien en gehoord.
  5. We werken samen aan doorgaande ontwikkeling van onze leerlingen, onszelf, van ons eigen handelen en van de school.

Schoolleiding

Rector
mw. C. van Thiel-Tuininga, MEM

Conrector bedrijfsvoering
mw. M. Schneider

Conrector onderwijs
dhr. drs. P.M. de Vries, MEL

Teamleiders
brugklas: dhr. drs. J-P.Middelburg
havo/vwo klas 23: mw. ir. A. van Doorn
mavo klas 234: dhr. D. Zancada
havo bovenbouw klas 45: dhr. drs. ir. C. Rothkrantz
vwo bovenbouw klas 456: mw. L. Nelisse MEd

Bestuur

Het Veurs Lyceum maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza. Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht.

Scholengroep Spinoza
Postbus 35 - 2270 AS Voorburg
Telefoon: 070-4199400
info@scholengroepspinoza.nl
www.scholengroepspinoza.nl

Voorzitter College van Bestuur
dhr. P.A.W. Lamers

Voorzitter Raad van Toezicht
dhr. J. v.d. Berg

Personeel

Het onderwijs op het Veurs Lyceum wordt gegeven en ondersteund door zo’n 100 personeelsleden. Wilt u in contact komen met één van onze docenten of medewerkers? Alle medewerkers zijn per mail te bereiken via hun afkorting, gevolgd door @veurslyceum.nl.

Docententeam en Onderwijs Ondersteunend Personeel 2020-2021

Gezonde school

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Op woensdag 7 maart 2018 heeft de voormalig wethouder Floor Kist bij ons op school het vignet Gezonde School uitgereikt aan het Veurs Lyceum. Op het thema welbevinden heeft het Veurs Lyceum dit vignet voor drie jaar gekregen. In samenwerking met de GGD Haaglanden is hard gewerkt om alle aspecten rond het welbevinden van de leerlingen goed te regelen op het Veurs Lyceum. Voorlichting, zorgstructuur, veiligheid, pestprotocollen en vele andere protocollen moesten op orde zijn om dit vignet te behalen. Het Trimbos instituut en de GGD Haaglanden hebben, na keuring van ons veiligheidsplan en de bijbehorende protocollen, aan het Veurs Lyceum het vignet Gezonde School / thema welbevinden toegekend. Het Veurs Lyceum is hiermee de eerste school voor het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Leidschendam/Voorburg die dit vignet ontvangt.

Medezeggenschap

Over de MR
De medezeggenschapsraad (MR) Veurs Lyceum is het overlegorgaan, waarin personeel, ouders en leerlingen met elkaar kunnen overleggen over het beleid van de school.

Samenstelling
De volgende leden hebben zitting in de MR van het Veurs Lyceum:

Floris Scheper - (docent geschiedenis) - voorzitter
Wilma van Rest - (docent wiskunde) - secretaris en lid GMR
Ashwien Ramlal - (docent biologie)
Maartje van Groningen - (ouder)
Randy Bohlmeijer - (ouder)
(vacature) - (leerling)
(vacature) - (leerling)

Opleidingsschool

Opleidingsschool Haaglanden
Het Veurs Lyceum is door het Ministerie van OC&W erkend en gecertificeerd als opleidingsschool voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

De Rode Loper
Voor en door het Haagse voortgezet onderwijs
Onze school is aangesloten bij De Rode Loper, een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Stichting Oud-Leerlingen Veurs College/Lyceum (SOLVC)

De Stichting Oud-Leerlingen Veurs College/Lyceum ofwel de SOLVC is de vereniging voor alle oud-leerlingen van het Veurs (zowel College als Lyceum).
 
De SOLVC is opgericht in 1987. De SOLVC wil een platform zijn voor iedereen die bij het Veurs betrokken is (geweest). Dat doen we via een website, een Facebook Groep en een Instagram account. Daar worden foto’s, informatie over reünies en meer gedeeld, dus word vooral lid! Tot slot zijn we ook altijd te bereiken via de e-mail: info.solvc@gmail.com
 
Het bestuur wordt gevormd door oud-leerlingen. Benieuwd wie er in het bestuur zitten? Lees dan meer!

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties