Mavo

Mavo (vmbo theoretische leerweg, kort gezegd vmbo-tl) kent op het Veurs Lyceum een driejarige onderbouw en een examenklas. De mavo richt zich op een vervolgopleiding naar het mbo. De leerlingen komen in de regel via een mavo/havo-brugklas in 2 mavo, waar zij – op het vak Frans na - dezelfde vakken volgen als de leerlingen op de havo en het vwo. Wij willen goed onderwijs bieden, dat erop gericht is elke leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken. Ons doel is ervoor te zorgen dat alle leerlingen een mavo-diploma halen, waarbij er een goede aansluiting met het vervolgonderwijs is. Zo zijn zij goed voorbereid op zelfstandig functioneren in een steeds veranderende maatschappij.

Op de mavo van het Veurs Lyceum werken wij met een persoonlijk mentoraat. Het persoonlijk mentoraat bestaat uit een groep leerlingen van klas 2,3 en 4 mavo die bij een mentor blijven gedurende hun schoolcarrière. De mentor is daardoor een bekend gezicht voor de leerling en ouder(s). De mentor begeleidt jou om het beste uit je schooltijd te halen en maakt samen met jou een plan van aanpak voor je studie. Om dit te kunnen bereiken werken we op het Veurs Lyceum met het FLEX-rooster. Onze lessen zijn georganiseerd in een flexibel rooster, waarin de leerlingen de ruimte hebben om keuzes te maken. Naast de vaklessen in een verlengde lestijd (80 minuten per les), bieden wij onze leerlingen een keuze tussen huiswerkuren, vakgerichte ondersteuning, studievaardigheden, of andere begeleidingsvormen. In de lessen wordt gewerkt met afwisselende werkvormen en studievaardigheden. In de FLEX- en huiswerklessen krijg je hulp bij het steeds meer zelfstandig werken, zodat je ontdekt waar je goed in bent en wat bij je past.

Wij werken met een uitgestelde sectorkeuze, in de derde klas volgen onze leerlingen nog steeds alle vakken. Dit zorgt voor een stevige basis in 4 mavo. De enige keuze die voor klas 3 gemaakt wordt is tussen de vakken Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) en de Beeldende (Kunst-)Vakken.

Na een intensief beroepskeuzetraject (stage, praktische sectororiëntatie) kies je met de hulp van je mentor in de derde klas je vakkenpakket (minimaal zes vakken) binnen een bij jou passende sector.

Het onderwijs in de vierde klas mavo bestaat voor elke sector uit:

een gemeenschappelijk deel, dat voor alle sectoren gelijk is. Het gemeenschappelijk deel van de theoretische leerweg omvat:

 • Nederlandse taal;
 • Engelse taal;
 • maatschappijleer;
 • lichamelijke opvoeding;
 • CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming)
 • sectorwerkstuk

een sectordeel, dat kenmerkend is voor die sector; Het sectordeel van de theoretische leerweg omvat wat betreft:

 • de sector techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde I;
 • de sector zorg en welzijn: biologie en een keuze uit wiskunde, geschiedenis en staatsinrichting, of aardrijkskunde;
 • de sector economie: economie en een keuze uit wiskunde of Duitse taal;
 • de sector landbouw: wiskunde en, ter keuze van de leerling, biologie of NASK I (natuurkunde).

een vrij deel, dat bestaat uit door de leerling te kiezen vakken.

 • Het vrije deel van de theoretische leerweg omvat door de leerling te kiezen vakken als hiervoor genoemd of NASK II (scheikunde).
 • Keuze tussen LO2 (lichamelijke opvoeding) of Kunst (Beeldende Vormgeving).

In 3 mavo gaan de leerlingen op een vijfdaags kamp in Noord-Italië. Een kampweek waarbij het verleggen van (sport-)grenzen, het culturele programma (o.a. het bezoek aan Venetië) en groepsvorming op het programma staan.

Na het behalen van het mavo diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar het mbo onderwijs of kiezen voor de overstap naar de havo-afdeling. Wel moet vanzelfsprekend voldaan worden aan de doorstroomcriteria.

Op het Veurs Lyceum krijgen de mavo-, havo- en vwo-leerlingen les van dezelfde docenten. De afdelingen mavo, havo en vwo zijn ongeveer even groot. Het Veurs Lyceum is een kleine school, waarbinnen de leerlingen en docenten een hechte gemeenschap vormen.

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties