Havo

Havo duurt in totaal vijf jaar en richt zich op een vervolgopleiding aan het HBO ( Hoger beroepsonderwijs).

Onderbouw

Vanuit de brugklassen mavo/havo en havo/vwo kun je doorstromen naar de tweede klas havo. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) maak je kennis met alle vakken die je in de bovenbouw kunt kiezen en leg je een stevige en brede kennisbasis. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de eisen die de bovenbouw en het HBO stelt aan leer- en studievaardigheden. Dit zijn vaardigheden als zelfstandig werken en het inzicht houden in het eigen leerproces. Ons FLEX-rooster is hiervoor heel geschikt. Hierdoor heb je de ruimte om zelf keuzes te maken voor extra uitleg voor een vak dat je lastig vindt, of juist verdieping bij een vak dat je leuk vindt. Voor de 1e en 2e klas zijn er aan het eind van de dag huiswerkuren, waar je onder begeleiding van een docent je huiswerk maakt en lessen executieve functies (EF) krijgt om je te ondersteunen in je ontwikkeling van de leer- en studievaardigheden.

Klas 3

In het derde jaar maak je een keuze uit één van de vier profielen Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G) of Natuur & Techniek (N&T).Je werkt samen met je mentor met de digitale methode Qompas. Hiermee ontdek je waar je interesses liggen, wat je sterke punten zijn en welk profiel dus bij jou past. Deze methode loopt door in de bovenbouw om je voor te bereiden op je studiekeuze.

Bovenbouw

In 4 havo stromen, naast eigen leerlingen uit 3-havo, ook leerlingen in die op het Veurs Lyceum of op een andere school hun mavo diploma hebben behaald. Om de onderlinge band te versterken gaan we vroeg in het schooljaar vijf dagen op reis naar Londen. Dit is voor veel leerlingen een hoogtepunt op school waar ze met veel plezier op terugkijken.

In de bovenbouw krijg je alleen nog les in de vakken die je in je profiel gekozen hebt. Hiermee ga je al een beetje richting je latere studiekeuze. Met de vakken die je gekozen hebt, ga je nu echt de diepte in. Alle lesstof van 4 en 5 havo is examenstof. Je bent je aan het voorbereiden op het examen in de 5e klas en voor sommige vakken maak je al in de 4e klas al examenopdrachten. In de bovenbouw wordt er meer zelfstandigheid van je verwacht. De leer- en studievaardigheden die je in de onderbouw hebt geoefend, heb je nu nodig. Je mentor houdt dit in de gaten en helpt je als dat nog nodig is. De bovenbouw vergt veel meer planning, toetsen gaan over grotere hoeveelheden leerstof. Ook maak je een profielwerkstuk. Je leert hiermee hoe je een goede onderzoeksvraag opstelt, onderzoek doet en verslag hiervan schrijft. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor het HBO.

Ook in de bovenbouw werk je met het programma Qompas. Deze keer onderzoek je welke vervolgstudie bij jou past. Gesprekken hierover met docenten en je mentor helpen je hierbij.

In de 5e klas doe je eindexamen. De meeste leerlingen kiezen daarna voor een HBO studie. Maar het is ook mogelijk om door te stromen naar 5 atheneum om ook nog een vwo diploma te halen. Wat je ook kiest, het eindexamen is een bijzondere afsluiting van de havo en een trots moment voor jou, je familie en je docenten!

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties