Gymnasium

Gymnasium is een van de twee stromen binnen het vwo. De afkorting vwo staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en geeft na een opleiding van zes jaar toegang tot de universiteit. In de atheneum/gymnasium brugklas kies je al voor het gymnasium. Naast het programma van het atheneum, volg je het eerste jaar ook Latijn en in het 2e en 3e leerjaar krijg je ook nog Grieks. Als je eind 3e klas een profiel kiest, maak je een keuze tussen deze twee klassieke talen voor de bovenbouw.

Een gymnasium houdt voor het Veurs Lyceum meer in dan een atheneum met klassieke talen. Het onderwijs in deze klassen sluit aan bij jouw brede belangstelling, voert waar mogelijk het leertempo op en geeft verdieping van de leerstof. Door extra excursies en diverse projecten krijg je de kans je interesses verder te verbreden.

Het excursieprogramma als je gymnasium doet, ziet er als volgt uit:

In de eerste klas ga je in het voorjaar in het kader van de vakken Latijn en geschiedenis naar het archeologisch themapark Archeon in Alpen aan de Rijn. Je wordt rondgeleid door de Romeinse tijd en je leert over het leven van alledag van de gewone Romein. De excursie wordt voorbereid tijdens de lessen Latijn.

In de tweede klas breng je een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier maak je aan de hand van enkele onderzoeksopdrachten kennis met de rijke cultuur van de Grieken. Een presentatie van de opgedane kennis aan de klasgenoten vormt de afsluiting van de excursie.

In 4 gymnasium ga je met de andere gymnasium leerlingen op reis naar Rome. De reis wordt voorbereid bij de vakken Latijn/Grieks en kcv. Een onderdeel van de voorbereiding vormt het schrijven van een werkstuk dat je tijdens de reis ook moet presenteren.

In combinatie met de sectie kunst wordt jaarlijks voor alle leerlingen van het gymnasium een gymnasiumdag georganiseerd. Tijdens deze gezellige dag ondernemen alle gymnasiumleerlingen van de school een aantal (culturele) activiteiten op of buiten school. Naast het opdoen van kennis staat ook het kennismaken met en leren van elkaar deze dag centraal.

Bovenstaande excursies zijn standaardonderdelen van ons gymnasiumprogramma. Als er in de loop van het schooljaar een voor gymnasiumleerlingen interessante expositie is, een klassieke film draait of een theaterstuk in première gaat, wordt natuurlijk de mogelijkheid bekeken deze op te nemen in het programma.

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties