Onderwijs

Het Veurs Lyceum is een dynamische school. Zo’n 650 leerlingen volgen onderwijs op mavo, havo, vwo en gymnasium.

Het Veurs Lyceum heeft het flexrooster. Door het flexrooster kunnen leerlingen hun eigen schooltijd deels inrichten. Zo bepalen ze over hun eigen lesdag en lesinhoud. 

Het Flex-rooster, de basis van de lesdag op het Veurs Lyceum. Wat houdt dat precies in? Vanaf de eerste t/m de derde klas volg je iedere dag drie lessen van 80 minuten. Je bent dan 80 minuten bezig met één les. De docent geeft dan uitleg en biedt begeleiding. Je werkt zelfstandig, met een klasgenoot of aan een groepsopdracht. Is de les afgelopen, dan heb je pauze. In de eerste en tweede klas eindig je de dag altijd met 40 minuten huiswerk maken. Je kunt dan vragen stellen aan de docent en je leert hoe je het beste je huiswerk kunt verdelen over de week. Je kiest daarnaast iedere week vijf Flex-uren. Deze kun je inzetten voor een vak waar je extra hulp voor nodig hebt of waar je meer over wilt weten. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld extra muziek, gym of kunst te kiezen. Jij kiest! Natuurlijk helpt jouw mentor jou bij het maken van de juiste keuzes. Wij doen het samen!

Veurs Model

Op onze school werken we met het Veurs Model in de onderbouw; een aanpak die gebaseerd is op een drietal uitgangspunten: herkenbaarheid, uitgestelde aandacht en systematische aandachtsverdeling.

Door het gebruik van het Veurs model kunnen de leerlingen tijdens de lessen geconcentreerd en rustig werken. De docent heeft meer tijd en ruimte om alle leerlingen te helpen. De leerlingen leren zelfstandig problemen met het schoolwerk op te lossen. Zo worden de leerlingen goed voorbereid op hun verdere schoolcarrière.

Lees hier meer over het Veurs model.

Laptops

Op het Veurs Lyceum maken we naast leerboeken ook gebruik van de laptop. Elke leerling heeft een eigen laptop. De laptop wordt ter ondersteuning naast de boeken gebruikt. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om extra oefeningen te maken, ze kunnen gemakkelijker verschillende bronnen raadplegen en extra uitlegvideo’s zoeken. Docenten kunnen de laptop inzetten om te differentiëren in de les, verdieping aan te bieden en gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 stapt het Veurs Lyceum over op Chromebooks. Leerlingen die in de brugklas komen, hebben dus allemaal een eigen Chromebook nodig.

Rekenen

Iedere leerling moet examen doen in wiskunde of rekenen. Dat betekent dat wanneer een leerling geen wiskunde in zijn/haar pakket heeft, hij/zij verplicht is het vak rekenen te volgen en af te sluiten met een schoolexamentoets. In de bovenbouw van de MAVO en HAVO is het mogelijk om geen wiskunde als eindexamenvak te kiezen, op het VWO heeft iedere leerling wiskunde.

Voor alle leerlagen geldt dat rekenen in de brugklas met een 6 moet zijn afgesloten.

Veurs Plus Activiteiten

Veurs Plus Activiteiten zijn extra activiteiten die bovenop het verplichte onderwijsprogramma worden aangeboden, zoals:

Extra sportactiviteiten
Het Veurs Lyceum staat bekend om zijn gevarieerde sportprogramma. Tijdens sportdagen worden sportactiviteiten aangeboden in de zaal (basketbal, volleybal) of op het veld (voetbal, softbal, hockey). Daar bovenop bieden wij extra sportactiviteiten aan die door leerlingen zeer worden gewaardeerd, zoals fitness, boksen, zwemmen, etc. Deze extra sportactiviteiten brengen echter wel extra kosten met zich mee. Dit geldt ook voor de (interscolaire) sporttoernooien die worden georganiseerd en de sportoriëntatie in de examenklassen.

Excursies, workshops en voorstellingen
Deze activiteiten maken het schoolleven een stuk kleurrijker dan anders het geval zou zijn.

Een jaarboek voor alle leerlingen
Alle leerlingen ontvangen aan het eind van het schooljaar een jaarboek.

PTA

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt, staat in jouw PTA de wijze van toetsen vermeld. Zo lees je in je PTA per vak hoelang een toets duurt, wat de inhoud van de toets is en hoe vaak deze meetelt voor het eindcijfer.

Informatiegids 3 mavo Schooljaar 2021-2022
Informatiegids 4 mavo Schooljaar 2021-2022

Informatiegids tweede fase PTA 4 havo Schooljaar 2021-2022
Informatiegids tweede fase PTA 5 havo Schooljaar 2021-2022 

Informatiegids voor de tweede fase 4 Vwo Schooljaar 2021-2022
Informatiegids voor de tweede fase 5 Vwo Schooljaar 2021-2022
Informatiegids voor de tweede fase 6 Vwo Schooljaar 2021-2022

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties