Atheneum

Atheneum is een van de twee stromen binnen het vwo. De afkorting vwo staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en geeft na een opleiding van zes jaar toegang tot de universiteit.

Onderbouw

Vanuit de brugklassen havo/vwo en atheneum/gymnasium kun je doorstromen naar de tweede klas vwo. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) maak je kennis met alle vakken die je in de bovenbouw kunt kiezen en leg je een stevige en brede kennisbasis. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de eisen die de bovenbouw en de universiteit stelt aan leer- en studievaardigheden. Dit zijn vaardigheden als zelfstandig werken en het inzicht houden in het eigen leerproces. Ons FLEX-rooster is hiervoor heel geschikt. Hierdoor heb je de ruimte om zelf keuzes te maken voor extra uitleg voor een vak dat je lastig vindt, of juist verdieping bij een vak dat je leuk vindt. Voor de 1e en 2e klas zijn er aan het eind van de dag huiswerkuren, waar je onder begeleiding van een docent je huiswerk maakt en lessen executieve functies (EF) krijgt om je te ondersteunen in je ontwikkeling van de leer- en studievaardigheden.

Klas 3

In het derde jaar maak je een keuze uit één van de vier profielen Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G) of Natuur & Techniek (N&T).Je werkt samen met je mentor met de digitale methode Qompas. Hiermee ontdek je waar je interesses liggen, wat je sterke punten zijn en welk profiel dus bij jou past. Deze methode loopt door in de bovenbouw om je voor te bereiden op je studiekeuze.

Bovenbouw

In de bovenbouw krijg je alleen nog les in de vakken die je in je profiel gekozen hebt. Daardoor zit je niet meer met al je klasgenoten uit de 3e klas bij alle lessen. Om de groepsband te versterken gaan we in klas 4 op een Sport of Cultuur reis naar Italië. Dit is voor veel leerlingen een hoogtepunt op school waar ze met veel plezier op terugkijken.

Met de vakken die je gekozen hebt, ga je nu echt de diepte in. Je bent je aan het voorbereiden op het examen in de 6e klas en voor sommige vakken maak je al in de 5e klas examenopdrachten.

In de bovenbouw wordt er meer zelfstandigheid van je verwacht. De leer- en studievaardigheden die je in de onderbouw hebt geoefend, heb je nu nodig. Je mentor houdt dit in de gaten en helpt je als dat nog nodig is. Ook maak je een profielwerkstuk. Je leert hiermee hoe je een goede onderzoeksvraag opstelt, onderzoek doet en verslag hiervan schrijft. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor de universiteit.

Ook in de bovenbouw werk je met het programma Qompas. Deze keer onderzoek je welke vervolgstudie bij jou past. Gesprekken hierover met docenten en je mentor helpen je hierbij.

In de 6e klas doe je eindexamen. De meeste leerlingen kiezen daarna voor een universitaire studie. Het is een bijzonder moment, waarop er een einde komt aan 6 jaar hard werken, jezelf ontwikkelen en jezelf leren kennen. Een moment waar jij, je familie en je docenten trots op zullen zijn!

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties