Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als je een klacht hebt over een medeleerling of een medewerker van de school. Het Veurs Lyceum heeft twee vertrouwenspersonen: mw. J. Bakker en dhr. A. Ramlal.

Wat voor soort klachten?
Je moet hierbij denken aan zaken zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten door een medeleerling of een medewerker van de school.

Naar wie ga je als je zo'n klacht hebt?
Je gaat altijd eerst naar je mentor en je teamleider. Als je het idee hebt dat jouw klacht niet goed opgepakt wordt, dan ga je naar de vertrouwenspersoon.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon om met een klacht?

  • De vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor, kan je helpen om bepaalde dingen bespreekbaar te maken, of helpt je bij het indienen van een officiële klacht.
  • Wat jij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. We vertellen dat dus niet zomaar door aan anderen. Maar als het in jouw belang is dat een hulpverlener wordt ingeschakeld zullen wij dat zeker doen (de vertrouwenspersoon heeft dus geen geheimhoudingsplicht).


Meer informatie vind je hier.

Waar kan ik de vertrouwenspersoon vinden?
Je kunt hen aanspreken, mailen of naar hun lokaal/OLC gaan:

De vertrouwenspersonen op het Veurs Lyceum zijn

mw. J. Bakker
bkr@veurslyceum.nl
(OLC) dhr. A. Ramlal
ram@veurslyceum.nl

 

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties