Leerlingen

Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en leergierig. Misschien ben je daarom op deze site.
Wil je meer weten over je PTA, ben je op zoek naar de overgangsnormen, wil je weten hoe de zorg op het Veurs georganiseerd is of ben je gewoon benieuwd naar wat we allemaal voor je op een rij hebben gezet? Hier vind je alle informatie bij elkaar.

Decanaat

We hebben op school twee decanen: mevrouw Hesseling (mavo) en mevrouw Van Wesel (havo/vwo). De decanen ondersteunen de mentoren in de begeleiding van leerlingen bij het maken van loopbaankeuzes voor nu en in toekomst. Daarnaast organiseert de decaan diverse loopbaanactiviteiten en informatiebijeenkomsten, waarbij de leerling bewust wordt gemaakt van de vijf loopbaancompetenties (motieven- en kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken) en geïnformeerd wordt over mogelijkheden.

Loopbaanmethode

De leerlingen maken gebruik van de online loopbaanmethode Qompas, waar deze loopbaancompetenties ook weer in terugkomen. Mentoren kunnen Qompas gebruiken als een handreiking voor de loopbaangesprekken met leerlingen. Voor de mavo wordt in Qompas het loopbaandossier opgebouwd, wat een examenverplichting is op het vmbo.
In de derde klassen gaan de leerlingen aan de slag met hun profielkeuze, om het examenpakket te kiezen. Op de mavo maken leerlingen voor sommige vakken al in het tweede leerjaar een keuze. Deze keuzes worden gemaakt na het doorlopen van Qompas.

Ook in de (voor-)examenklassen blijft de decaan in beeld. De leerlingen gaan dan aan de slag met de keuze voor een vervolgopleiding en worden geïnformeerd over open dagen en aanmeldingstrajecten. 

Begeleiding en Passend Onderwijs

Ook als er meer begeleiding of zorg nodig is, kun je op het Veurs Lyceum terecht. Op dit onderdeel van onze site vind je meer informatie over begeleiding.

De interne zorg op het Veurs Lyceum wordt gecoördineerd door de Coördinatoren Passend Onderwijs. Deze coördinatoren ondersteunen de mentoren en bewaken het proces van passend onderwijs op het Veurs Lyceum.

Zorgcoördinatie
Vertrouwenspersoon
Ondersteuningsprofiel
Dyslexie
Dyscalculie
Jeugdgezondheidszorg
Nederlands als 2e taal

Examenbegeleiding

Om je goed voor te bereiden op je school- en eindexamen(s) organiseert Lyceo, in samenwerking met het Veurs Lyceum examentrainingen in de meivakantie. Dankzij deze samenwerking kan Lyceo de examentrainingen tegen een aantrekkelijk kortingstarief aanbieden. Het tarief voor een tweedaagse havo/vwo training bedraagt €165,- . Het tarief voor een tweedaagse vmbo training bedraagt €140,-. Dit tarief is aanzienlijk lager dan het normale tarief op locaties van Lyceo.

Extra korting
Bovendien krijg jij 10\% korting op extra examentrainingen die je volgt op één van de vele locaties van Lyceo, door het hele land. Hier kun jij het hele jaar door terecht voor trainingen in alle vakken op alle niveaus: in de weekenden én tijdens alle vakanties.

Inschrijven
Je kunt je binnenkort via deze pagina inschrijven voor een training.

Boeken schooljaar 2021-2022

Bekijk hier hoe je je boeken bestelt.

Ouder dan 18

Als een leerling de leeftijd van achttien bereikt, is deze voor de wet volwassen. Het schoolreglement en alle huisregels gelden onverminderd: iedereen die op het Veurs Lyceum als leerling staat ingeschreven, dient zich te houden aan het schoolreglement en alle huisregels. Dit geldt ook voor leerlingen die meerderjarig zijn.

De school houdt zich het recht voor om te allen tijde de leerprestaties of andere zaken met de ouders/verzorgers te bespreken, wanneer de school dit nodig acht.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van het Veurs Lyceum is dé plek voor jonge, gemotiveerde creatievelingen die het leuk vinden om mee te praten over de problemen die er op een school heersen, om mee te denken over vernieuwende concepten om van de school een aantrekkelijkere leeromgeving te maken en om op een maatschappelijke manier mee te doen aan een thinktank met leerlingen met eenzelfde passie en denkvermogen als jij!

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties