Privacy statement

Per 25 mei 2018 geldt nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook onze school, het Veurs Lyceum, zal moeten voldoen aan deze wetgeving. Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over de persoonsgegevens van u of uw kind die wij verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zonodig te wijzigen.
Het Privacy Statement vindt u via bijgaande link: www.scholengroepspinoza.nl/info/privacy-statement/.

Ook leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Er is binnen onze school een privacybeleid opgesteld, met daarin aandacht voor onder andere:

  • Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
  • Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op met de school.
  • Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is ook een gedragscode in de maak voor medewerkers.


Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van onze school, dan kunt u een mail sturen naar privacy@scholengroepspinoza.nl

Copyright Veurs Lyceum 2020   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties