De schoolgids is een naslagwerk. Hier is informatie over het Veurs Lyceum na te lezen, zoals de regelingen voor bijzonder verlof, passend onderwijs, schooltijden, vakanties en nog veel meer. Hier leest u de schoolgids van het schooljaar 2021-2022.

De door ons opgestelde protocollen, zoals het pestprotocol en de regels omtrent het gebruik van multimedia zijn in dit menu te lezen. Ook vindt u hier de huisregels en ons privacy statement.

Huisregels
Protocol meekijken cool
Privacy statement
Protocol cameratoezicht
Protocol multimedia
Protocol gebruik Wi-Fi
Protocol gebruik lift
Pestprotocol
Informatieplicht aan ouders
Aanvraagformulier bijzonder verlof Leidschendam-Voorburg
Aanvraagformulier bijzonder verlof Den Haag

Vacatures op het Veurs Lyceum worden ook vermeld op de website van Scholengroep Spinoza en Meesterbaan.

Wilt u uw kind aanmelden als zij-instromer dan verzoeken wij u de onderstaande documenten aan te leveren:

Verplicht
Bijgevoegd aanmeldformulier zij-instroom 2021-2022 / aanmeldformulier zij-instroom 2022-2023
Bijgevoegd onderwijskundig rapport (OKR VO-VO). Deze dient door de huidige mentor of teamleider van uw zoon/dochter ingevuld te worden en te voorzien van de gevraagde bijlagen;
Onderwijskundig rapport van de basisschool (OKR PO);
Verzuimoverzicht van alle jaren op de huidige school;
Cijferoverzicht van alle jaren op de huidige school;

Indien aanwezig en/of van toepassing, ontvangen wij ook graag de volgende stukken
NIO en drempelonderzoek;
Reeds behaalde diploma’s en cijferlijsten;
Ontwikkelingsperspectief (OPP);
Onderzoeksrapporten en diagnoseverklaring.

U kunt de documenten per post of per e-mail versturen naar administratie@veurslyceum.nl

Zodra wij bovengenoemde stukken hebben ontvangen, zullen wij het dossier van uw kind bespreken en na overleg met de huidige school van uw kind beslissen of uw kind plaatsbaar is. U zult na ons besluit op de hoogte worden gesteld en mogelijk voor een intakegesprek uitgenodigd worden. Na dit intakegesprek, met inachtneming van een mogelijke wachtlijst, zult u op de hoogte gesteld worden of uw kind definitief geplaatst is op het Veurs Lyceum.

Wilt u vooraf aanvullende informatie over onze school en de mogelijkheden voor plaatsing, dan kunt u dit aangeven in een mail. Deze kunt u sturen naar administratie@veurslyceum.nl.

Vakkenpakketformulieren
3 mavo
4 mavo
4 havo
5 havo
4 vwo
5 en 6 vwo

De overgangsnormen van schooljaar 2021-2022 lees je hier en de procedure voor de overstap van gymnasium naar atheneum vind je hier.

Bekijk de inspectierapporten op de website van de onderwijsinspectie.

Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem en brengt in beeld hoe scholen presteren op 20 belangrijke indicatoren (examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Bekijk de Vensters van het Veurs Lyceum.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt, staat in jouw PTA de wijze van toetsen vermeld. Zo lees je in je PTA per vak hoelang een toets duurt, wat de inhoud van de toets is en hoe vaak deze meetelt voor het eindcijfer.

Informatiegids 3 mavo Schooljaar 2021-2022
Informatiegids 4 mavo Schooljaar 2021-2022 

Informatiegids tweede fase PTA 4 havo Schooljaar 2021-2022
Informatiegids tweede fase PTA 5 havo Schooljaar 2021-2022 

Informatiegids voor de tweede fase 4 Vwo Schooljaar 2021-2022 
Informatiegids voor de tweede fase 5 Vwo Schooljaar 2021-2022 
Informatiegids voor de tweede fase 6 Vwo Schooljaar 2021-2022 

Bekijk het examenreglement.

Laptops in de les
Op het Veurs Lyceum maken we naast leerboeken ook gebruik van de laptop. Elke leerling heeft een eigen laptop. De laptop wordt ter ondersteuning naast de boeken gebruikt. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om extra oefeningen te maken, ze kunnen gemakkelijker verschillende bronnen raadplegen en extra uitlegvideo’s zoeken. Docenten kunnen de laptop inzetten om te differentiëren in de les, verdieping aan te bieden en gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen. Lees meer >

Bekijk de procedures en criteria m.b.t. doorstroom en instroom.

Bekijk het leerlingenstatuut.

Copyright Veurs Lyceum 2022   |   disclaimer   |   privacyverklaring   |   realisatie Knijnenburg Producties