Visie en missie

Missie
Het Veurs Lyceum biedt stimulerend, betrokken en uitdagend onderwijs
 
Visie
De missie wordt vormgegeven in de visie van de school.
 
Stimulerend
Op het Veurs Lyceum weet de leerling welke basiskennis en basisvaardigheden nodig zijn. We benaderen leerlingen positief en stimuleren hen meer te doen, dieper te gaan dan ze wellicht zelf voor mogelijk houden. We leren hen eigen verantwoordelijkheid te nemen. Docenten op het Veurs Lyceum geven gerichte feedback aan leerlingen en staan open voor het ontvangen van feedback. Zo leren we samen. Medewerkers onderling stimuleren elkaar en leren van elkaar. 
 
Betrokken
De school is betrokken bij leerlingen, ouders en personeel. We kennen elkaar en hebben wederzijds respect. We zijn betrokken bij de maatschappij en de wereld om ons heen. Wij onderhouden goede contacten met vervolgonderwijs om leerlingen goed voor te bereiden op hun volgende stap. 
 
Uitdagend
Docenten en leerlingen worden uitgedaagd en krijgen de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. De school wil nieuwe wegen inslaan en openstaan voor verandering. We  gebruiken eigentijdse middelen en materialen. We spreken de talenten van leerlingen aan. We dagen leerlingen uit om samen te werken, problemen op te lossen, digitale vaardigheden te benutten, creatief te zijn, kritisch te denken, te communiceren en sociale en culturele vaardigheden te ontwikkelen. 

 
 

 

 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV