Talentstromen

In het schooljaar 2013-2014 startte in de onderbouw van het Veurs Lyceum een nieuw curriculum. Het beoogde doel hiervan is om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op de bovenbouw, een vervolgopleiding en hun verdere toekomst in de maatschappij. 
 
Het Veurs Lyceum biedt leerlingen in de onderbouw drie talentstromen aan:
Kunst & MediaScience en SportIn iedere talentstroom werkt een leerling gedurende twee uur per week aan het aanleren van vaardigheden die passen bij het onderwijs en het leven in de 21e eeuw.
 
Binnen de drie talentstromen wordt een identieke opbouw gehanteerd.
Steeds zal gedurende één periode een thema centraal staan waaraan de leerling vanuit de positie van zijn eigen talentstroom invulling gaat geven. De invulling, die wordt vastgelegd in een digitaal portfolio, wordt door de docent voorzien van feedback en beoordeeld. Per periode zal het portfolio worden beoordeeld op kwantiteit en kwaliteit. 

 ​

Lees verder
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV