Aanmelden
Ga naar: aanmelden | onderwijs | gebouw | schooldag | talentstromen | activiteitendagen | mentoraat | brochure

 

TOELATINGSCRITERIA SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Vanaf november kun je hier informatie vinden over onze toelatingscriteria, belangrijke data in het aanmeldingstraject en uitleg hoe je je kunt aanmelden. 
 
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV