Pakketkeuzeprogramma (PKP) thuisversie

Met het te downloaden programma kunt u thuis oefenen met het PKP programma.

Installatiehandleiding:
* Download het bestand en sla het op een voor u bekende plaats op op uw computer.
* Klik met uw rechtermuisknop op het bestand en kies voor "Alles uitpakken" en daarna "Uitpakken".
* Open de ontstane map en klik op "PKP".

Download dit bestand: PKP Thuisversie

Voor vragen kunt u contact opnemen via: Ron Kluiwstra (klu@veurslyceum.nl).ontwerp en realisatie SchoolMaster BV