Boeken

 

EINDE SCHOOLJAAR 2017-18

 

SCHOOLJAAR 2018-2019

 
Inleveren van de boeken  voor alle 1e klassen, alle 2e klassen en voor klas 3 havo / ath / gym
 
vrijdag 6 juli 2018 boeken inleveren

Aan het begin van het jaar heb je een lijst gekregen waarop alle boeken die je geleend hebt vermeld staan. Deze boeken moet je op vrijdag 6 juli weer inleveren. Alle boeken worden dan gecontroleerd op beschadigingen. Je krijgt een bewijs dat je de boeken hebt ingeleverd. Hierop staat ook of er beschadigingen waren. Dit blad moet je voor akkoord tekenen. In overleg met de directie wordt bekeken welk schadebedrag eventueel in rekening wordt gebracht. Een eventueel schadebedrag wordt van het bedrag van de borg afgehaald. Je hebt hiervoor een bedrag van €75 borg betaald. Er hoeft dus niet elk jaar opnieuw borg betaald te worden. Als het schadebedrag hoger is dan de helft van de borg vragen we de schade wel binnen 2 weken te betalen. Het restant van de borg wordt teruggestort als je over gaat naar klas 3 mavo of klas 4 havo of klas 4 vwo, omdat je voor die klassen de boeken bij Iddink moet bestellen.
 
Bekijk hier de procedure schade aan schoolboeken. Alle werkboeken waar je in geschreven hebt goed bewaren!!! Dat geldt ook voor het naslagwerk Zienderogen Kunst. 
 
Het tijdstip en het lokaal van inleveren vind je hieronder. Het is niet mogelijk je boeken op een ander moment in te leveren. Eventueel kan iemand anders de boeken voor je inleveren: een klasgenoot of familielid. Bij te laat inleveren wordt 7,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Leerlingen die van school gaan kunnen bij mevr. Van Haeff een formulier halen waarop ingevuld kan worden op welk rekeningnummer (het restant van) de borg teruggestort moet worden.
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl 
 
Klik hier voor het tijdstip en het lokaal van inleveren.
 
Klik hieronder om per klas te zien welke boeken je op 6 juli moet inleveren:
Klas 1 atheneum/gymnasium
Klas 1 havo/atheneum
Klas 1 mavo/havo
Klas 2 atheneum/gymnasium
Klas 2 havo
Klas 2 mavo
Klas 3 atheneum/gymnasium
Klas 3 havo
 
Bekijk hier informatie over de borg.
 
Inleveren van de boeken van klas 3 mavo en alle klassen 4, 5 en 6 

Er zijn twee momenten, je moet op beide momenten boeken inleveren.
 
1. vrijdag 6 juli 2018 boeken van Veurs Lyceum inleveren Alle boeken die je direct van de school geleend hebt moet je op vrijdag 6 juli inleveren. Alle boeken die je inlevert worden gecontroleerd. Het tijdstip en het lokaal van inleveren vind je hieronder. Het is niet mogelijk je boeken op een ander moment in te leveren. Eventueel kan iemand anders de boeken voor je inleveren: een klasgenoot of familielid. Bij te laat inleveren wordt €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 
Klik hier voor het tijdstip en het lokaal van inleveren.
 
Klik hieronder om per klas te zien welke boeken je op 6 juli moet inleveren:
Klas 3 mavo
Klas 4 atheneum/gymnasium
Klas 4 havo
Klas 4 mavo
Klas 5 atheneum/gymnasium
Klas 5 havo
Klas 6 atheneum/gymnasium
 
2. dinsdag 10 juli 2018 boeken van Iddink inleveren in OLC.
 
Het grootste deel van je boeken heb je bij de firma Iddink besteld, via www.iddink.nl. Alle verplicht voorgeschreven boeken zijn door de school betaald. Deze boeken moet je weer inleveren op school op dinsdag 10 juli 2018. Je krijgt van de firma Iddink in juni 2018 een lijst toegestuurd via de mail waarop de boeken staan die je moet inleveren, het “inleverformulier”. Op 10 juli is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen je inleverformulier en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld en je ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed. Het kan zijn dat er een korte rij ontstaat, waarvoor we je begrip vragen. Indien je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!
 
Klik hier voor het tijdstip van inleveren. Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl
 
   
Boeken voor alle 1e klassen, alle 2e klassen en klas 3 havo/vwo schooljaar 2018-2019

Voor de leerlingen die het komend schooljaar in klas 1 m/h/v, 2 m/h/v of 3 havo/vwo zitten, ligt er aan het begin van het schooljaar een boekenpakket klaar. Dit boekenpakket wordt tijdens het eerste mentoruur uitgereikt. De leerlingen van klas 1 en nieuwe leerlingen van klas 2 en 3 havo/vwo moeten hiervoor wel nog €75 borg betalen. De rekening hiervoor wordt naar het huisadres gestuurd. 
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl

Boeken voor klas 3 mavo en 4 mavo, 4 havo en 5 havo en 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo schooljaar 2018-2019 

LET OP! ZELF BESTELLEN VÓÓR 16 JULI 2018
 
In de zomervakantie worden de meeste schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit voor een deel uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt! 
 
Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan eind van het schooljaar dus weer inleveren. Tijdens het bestellen op www.iddink.nl wordt dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden. 
 
Op www.iddink.nl kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Je kunt deze leermiddelen ook elders kopen, let vooral op de prijs. Om je Gratis Schoolboeken te krijgen moet je ze wel zelf “bestellen” op www.iddink.nl, met de schoolcode 949PRJCD
 
Je stemt daar in met de voorwaarden die wij met Iddink zijn overeengekomen. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet. De uiterste besteldatum is 15 juli 2018. Klik hier voor meer info. Behalve de boeken die je via Iddink krijgt, leen je ook direct van de school nog boeken. Het betreft hier binasboek , examenbundel nask2 voor 4 mavo, examen katernen geschiedenis, keuzekaternen voor natuurkunde en een aantal boeken voor Grieks en Latijn Deze boeken worden tijdens het eerste mentoruur uitgereikt. 
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019) of haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl 
 
Klik hier voor de informatie over de borg.  

ontwerp en realisatie SchoolMaster BV