Boeken

 

SCHOOLJAAR 2017-18

 

EINDE SCHOOLJAAR 2017-18


Boeken voor alle 1e klassen, alle 2e klassen en voor klas 3 havo / ath / gym schooljaar 2017-2018

 
De leerlingen die in klas 1 m/h/v, 2m/h/v of 3 havo/vwo zitten krijgen een boekenpakket van school. Dit boekenpakket is tijdens het eerste mentoruur uitgereikt. De leerlingen van klas 1 en nieuwe leerlingen van klas 2 en 3 havo/vwo hebben hiervoor € 75 borg betaald.
 
Als er iets niet in orde is met het boekenpakket moet je dat uiterlijk 11 september melden bij mevrouw Van Haeff. Hiervoor is gelegenheid op maandag of op vrijdag bij boekenberging 021, tegenover lokaal 012.
 
Als je later in het jaar nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019 of lokaal 206, maandag, woensdag of vrijdag) of haar een mail sturen,
hae@veurslyceum.nl

 

Boeken voor klas 3 mavo, 4 mavo, 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo voor schooljaar 2017-2018
 
De meeste schoolboeken voor dit schooljaar zijn op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit voor een deel uitbesteed aan de firma Iddink.
 
Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan eind van het schooljaar dus weer inleveren. Tijdens het bestellen op
www.iddink.nl is dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden.
 
Op
www.iddink.nl kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Je kunt deze leermiddelen ook elders kopen, let vooral op de prijs.
 
De verplichte boeken heb je besteld op www.iddink.nl, met de schoolcode 47H9FVN6
Deze code geldt voor het schooljaar 2017-2018.
 
Behalve de boeken die je via Iddink hebt gekregen, leen je ook direct van de school nog boeken. Het betreft hier o.a. de binas en boekjes voor wisselende examenonderwerpen voor een aantal vakken. Deze boeken zijn tijdens het eerste mentoruur uitgereikt of tijdens de vak lessen.
 
Als je vakkenpakket wijzigt moet je ook altijd langs mevrouw Van Haeff gaan i.v.m. wijziging van je boekenpakket. De boeken voor het vak dat je niet meer volgt moeten worden ingeleverd zodra je je vakkenpakket wijzigt. Doe je dit niet dan brengen we aan het eind van het jaar de huur van deze boeken bij je ouders in rekening.
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019 of lokaal 206, maandag, woensdag of vrijdag) of haar een mail sturen,
hae@veurslyceum.nl


 


Inleveren van de boeken voor alle 1e klassen, alle 2e klassen en voor klas 3 havo / ath / gym 

 

vrijdag 6 juli 2018 boeken inleveren

Alle boeken worden dan gecontroleerd. Een eventueel schadebedrag wordt van het bedrag van de borg afgehaald. Je hebt hiervoor een bedrag van 75 euro borg betaald. Dit bedrag wordt teruggestort als je naar de bovenbouw gaat, dus naar klas 3 mavo, 4 havo of 4 vwo. Er hoeft dus niet elk jaar opnieuw borg betaald te worden. Als het schadebedrag hoger is dan de helft van de borg vragen we de schade wel binnen 2 weken te betalen.
 
Bekijk
 hier de procedure schade aan schoolboeken.
 
Het tijdstip en het lokaal van inleveren worden in juni bekend gemaakt.
 
Leerlingen die van school gaan kunnen bij mevr. Van Haeff een formulier halen waarop ingevuld kan worden op welk rekeningnummer (het restant van) de borg teruggestort moet worden.
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019 of lokaal 206, maandag, woensdag of vrijdag) of haar een mail sturen,
hae@veurslyceum.nl 
 
Inleveren van de boeken van klas 3 mavo en alle klassen 4, 5 en 6
 
Er zijn twee momenten, je moet op beide momenten boeken inleveren.
 
1. vrijdag 6 juli 2018 boeken van Veurs Lyceum inleveren
Alle boeken die je direct van de school geleend hebt moet je op vrijdag 6 juli inleveren. Alle boeken die je inlevert worden gecontroleerd. Een eventueel schadebedrag wordt in rekening gebracht.
 
Bekijk 
hier de procedure schade aan schoolboeken.

 
Het tijdstip en het lokaal van inleveren worden in juni bekend gemaakt.
 
2. dinsdag 10 juli 2018 boeken van Iddink inleveren in OLC
Het grootste deel van je boeken heb je bij de firma Iddink besteld, via www.iddink.nl met de schoolcode . Alle verplicht voorgeschreven boeken zijn door de school betaald. Deze boeken moet je weer inleveren op school op dinsdag 10 juli 2018. Je krijgt van de firma Iddink eind juni via de mail een lijst toegestuurd waarop de boeken staan die je moet inleveren, het  “inleverformulier”.
 
Op 10 juli is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld en je ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed.
 
Het kan zijn dat er een korte rij ontstaat, waarvoor we je begrip vragen. Indien je verhinderd bent,
kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!
 
Het tijdstip wordt in juni bekend gemaakt.
 
Aan het eind van de schoolcarrière zal de firma Iddink, als alle boeken correct zijn ingeleverd, de betaalde borg terugstorten
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je langs gaan bij mevrouw Van Haeff (kamer 019 of lokaal 206, maandag, woensdag of vrijdag) of haar een mail sturen,
hae@veurslyceum.nl
 
Klik hier voor informatie over de borg.
 
SCHOOLJAAR 2018-19
 
In juni 2018 zal bekend worden gemaakt hoe je de schoolboeken voor het schooljaar 2018-2019 kunt bestellen.


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV