Zorgcoordinaat

Het zorgsysteem van het Veurs Lyceum is een getrapt systeem (zie zorgkaart). De ondersteuning van leerlingen wordt verleend door de mentor in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingsmanager. Als de problematiek de mogelijkheden van de mentor overstijgt wordt advies gevraagd aan de zorgcoördinator, mevrouw M. Donkersloot. In overleg met de zorgcoördinator wordt besloten of een leerling extra hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg of andere externe hulpverlening. Via schoolmaatschappelijk werk is doorverwijzing naar hulp vanuit het Jeugdteam van Centrum Jeugd en Gezin mogelijk. Het is natuurlijk wel zo dat de leerling open moet staan voor hulp. Ook is bij leerlingen jonger dan 16 jaar toestemming van ouders/verzorgers nodig voordat hulpverlening ingezet kan worden. Hulpverlening geschiedt volgens de richtlijnen van het ondersteuningsplan.
 
De zorgcoördinator heeft met regelmaat overleg met schoolmaatschappelijk werk en de consulent van 
het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Daarnaast vindt maandelijks overleg tussen de zorgcoördinator en de afdelingsmanagers plaats. De zorgcoördinator kan voor advies of de inzet van hulp ook contact opnemen met zorgpartners, waaronder het jeugdteam van Centrum Jeugd en Gezin, de verpleegkundige en jeugdartsen van Jeugdgezondheidszorg, de schoolagent en leerplichtambtenaren van Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
 
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV