Centrum voor jeugd en gezin


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor vragen over opvoeden en opgroeien.
 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie, advies of ondersteuning welkom of zelfs nodig. In Leidschendam-Voorburg is één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: het centrum voor jeugd en gezin (CJG).
 
Binnen het CJG is veel kennis en ervaring aanwezig over opvoeden en opgroeien. Diverse organisaties werken er samen onder één dak. Dat heeft als grote voordeel dat u snel antwoord op uw vragen krijgt en dat er meteen hulp aanwezig is, als dat nodig is.
 
Een antwoord op al uw vragen
Bij het CJG kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Heeft u vragen over gezondheid, voeding, relaties of seksualiteit, geldzaken, zwangerschap of heeft u vragen over bijvoorbeeld psychische problemen? Het CJG weet de weg en weet wie u verder kan helpen. U hoeft het dus niet zelf uit te zoeken. De hulpverlening of adviezen vanuit het CJG zijn gratis en vrijwillig en als u dat wilt anoniem.
Veel informatie staat ook op www.cjg-lv.nl. Daar vindt u alles over opvoeden en opgroeien van jongeren tot 23 jaar.
 
CJG op school 
Op het  Veurs Lyceum is een zorgcoördinator die ook overlegt binnen het ZAT. Partners vanuit het CJG die hierbij betrokken kunnen zijn, zijn het Schoolmaatschappelijk Werk, De Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg en de afdeling Leerplicht van de gemeente. Met elkaar zoeken zij naar de beste  hulp. Waar nodig, en altijd in overleg én na toestemming van de ouders en de jongere kan andere hulp vanuit het CJG worden ingezet.

Hulp Advies en Informatie (HAI)
Speciaal voor jongeren van 12 tot 23 jaar is er in het CJG HAI. Zit een jongere ergens mee en wil hij of zij hier met een onafhankelijk persoon over praten? Dan kunnen zij contact zoeken met het CJG, voor een jongerenwerker van Disck. De jongerenwerkers zijn er voor hulp, advies en informatie over allerlei onderwerpen. Bovendien helpen ze met praktische zaken zoals het invullen van formulieren of het maken van een CV. Helemaal gratis!
 
Jongeren kunnen bellen naar het CJG maar er kan ook rechtstreeks contact worden gezocht met een jongerenwerker (Saskia Greeve tel. 06-50730922 en/of Erik van Eijkelenburg tel. 06-15349118).
 
Centrum voor Jeugd en Gezin
Prinsenhof 4G
2263 EV Leidschendam
(070) 317 2730
 
Werkdagen van 09.00-16.00 uurontwerp en realisatie SchoolMaster BV