Begeleiding en zorg

Ook als er meer begeleiding of zorg nodig is, kun je op het Veurs Lyceum terecht. Op dit onderdeel van onze site vind je meer informatie over begeleiding, bijvoorbeeld over huiswerkbegeleiding.
 
De interne zorg op het Veurs Lyceum wordt gecoördineerd door de coördinator passend onderwijs. Deze coördinator ondersteunt de mentoren en bewaakt het proces van passend onderwijs op het Veurs Lyceum. ontwerp en realisatie SchoolMaster BV