Article Details

Mevrouw Rademakers krijgt promotiebeurs 10-9-2019


 
Op woensdag 4 september mocht ik de NWO Promotiebeurs voor Leraren in ontvangst nemen. Deze promotiebeurs is in het leven geroepen om docenten de kans te geven een onderzoek uit te voeren op hun eigen vakgebied, in mijn geval geschiedenis. Deze week ben ik gestart met het onderzoek. Op donderdag en vrijdag werk ik aan de Universiteit Leiden, de overige drie dagen blijf ik les geven op het Veurs.  
 
De komende vijf jaar staan twee dagen in de week dus in het teken van mijn onderzoek naar negotiaties. Het onderzoeksvoorstel dat ik heb ingediend is getiteld Empire state of mind. Dit slaat op de mindset van koopman-bankiers uit de Republiek die in de tweede helft van de achttiende eeuw negotiaties (hypothecaire leningen) uitschreven op plantages in de Nederlandse kolonies. Mijn onderzoek zal aan de hand van Rotterdamse plantageleningen inzichtelijk maken hoe door die negotiaties de verhouding tussen de Republiek en de kolonie Suriname veranderde van gelijkwaardig rond 1750, naar afhankelijk aan het begin van de negentiende eeuw. 
 
Dit onderzoek sluit hiermee aan bij allerlei actuele debatten in de wetenschap, maar ook bij het maatschappelijk debat over het koloniaal verleden van Nederland. Geschiedenisdocenten in heel Nederland (maar ook daarbuiten) stoeien met onderwerpen die ook wel 'gevoelige geschiedenissen' worden genoemd. "Van wie is geschiedenis?", "over wie gaat geschiedenis?" en "hoe zorgen we dat we ons geschiedenisonderwijs zo inclusief mogelijk maken?" zijn veelgehoorde vragen onder docenten. Door dit onderzoek uit te voeren hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan zowel het wetenschappelijk debat als aan het maatschappelijk debat en daarnaast ook de kloof tussen middelbare school en universiteit te verkleinen. Maar dat is pas over vijf jaar. Nu eerst de boeken en de archieven in!


Terugontwerp en realisatie SchoolMaster BV