Het Veurs Gaat Flex
  
Met ingang van schooljaar 2017-2018 stapt het Veurs over naar het FlexRooster. 
Bekijk de informatiefilm of lees meer...
> Dagrooster

Contact

Burg. Kolfschotenlaan 5
2262 EZ Leidschendam
fax: 070 - 4 199 198
e-mail: info@veurslyceum.nl

routebeschrijving

Science in de vlindertuin

In de derde periode van het schooljaar werken we in de talentstromen aan het thema Leven. In de eerste klas ligt de focus op het individu, in de tweede op de kleine leefgemeenschap en in de derde denken we in de rol van wereldburger. 

In het kader van 
de kleine leefgemeenschap bezochten de leerlingen uit klas twee van de talentstroom Science de vlindertuin in Leidschendam. Daar zagen de leerlingen hoe verschillende dieren en planten van elkaar afhankelijk zijn om te overleven.  


Agendaontwerp en realisatie SchoolMaster BV