Onderwijs gaat door
Infobulletins ouders en leerlingen
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11
Nieuwe bevorderingsnormen
Brief afname schoolexamens 
Infobulletins schoolexamens #2 | #3 | #4
 
Het Veurs Lyceum is weer open
. Vanaf 2 juni worden er 's middags lessen gegeven op school. 's Ochtends worden er online lessen gegeven. In Google Classroom staan alle werkwijzers. In Magister vind je het huiswerk. De docenten plaatsen in de werkwijzer presentaties, filmpjes en/of (extra) lesmateriaal, zodat je goede instructie krijgt en ook verder kunt werken. Voor vragen zijn zij beschikbaar via mail en bijv. Google Hangout Chat of -Meet.  
 
 

> Dagrooster

Contact

Burg. Kolfschotenlaan 5
2262 EZ Leidschendam

070 - 4 199 100

e-mail: info@veurslyceum.nl
ziek- en/of absentie:   absent@veurslyceum.nl

routebeschrijving

Je bent geslaagd!
Gezien vanmiddag in Leidschendam: examenmentoren en teamleiders die met vlaggen, blije gezichten, ballonnen en GESLAAGD!-enveloppen toeterend rondrijden om elke geslaagde leerling thuis te verrassen met goed nieuws: JE BENT GESLAAGD!

We hebben prachtige resultaten: 
Mavo 100% geslaagd! 
Havo 92% geslaagd! 
Vwo 95% geslaagdontwerp en realisatie SchoolMaster BV