Meer geslaagden!
 
We feliciteren alle leerlingen die ook na het tweede tijdvak zijn geslaagd |  Lees meer...
 
Stem op Veurs TV

Het Veurs wil TV gaan maken, bedacht en gemaakt door leerlingen. Daarom is er een subsidieaanvraag ingediend bij de Rabobank | Lees meer...
> Dagrooster

Contact

Burg. Kolfschotenlaan 5
2262 EZ Leidschendam
fax: 070 - 4 199 198
e-mail: info@veurslyceum.nl

routebeschrijving

Fijne vakantie!
Wij wensen iedereen een prettige vakantie.   
 
De school is weer bereikbaar vanaf
woensdag 27 augustus. Op 28 augustus
ontvangt iedereen een nieuwsbrief die
ook op de website wordt gezet. 

Magister ​is weer toegankelijk op
vrijdagavond 29 augustus.

Agendaontwerp en realisatie SchoolMaster BV